بایگانی برچسب: چرا فرش پرز می دهد

نقش گلستان در فرش دستباف

نقش گلستان در فرش دستباف ایران

نقش گلستان در فرش دستباف یکی از نقشه ها در فرش دستباف ایران ، نقش گلستان میباشد که باغی را تصویر می کند که اساساً با نقشه فردوس ها مطابقت می کند . قدیم ترین توصیف از چنین نقشه ای در تاریخ های اسلامی آمده و توصیف فرشی است که برای کاخ تیسفون بافته شده […]

در این وبسایت از کوکی ها جهت حفظ اطلاعات کاربر استفاده میشود تا در بازدید بعدی از فروشگاه احتیاجی به ورود مجدد نداشته باشید.