موسس تجارتخانه فرش احسان ، مرحوم سید مهدی حسینیان قمصری ، از تاجران بزرگ فرش در ایران بوده اند . این بزرگمرد تاریخ فرش اصیل ایرانی ، قریب به صد سال پیش ، حجره دار بزرگ بازار سبزه میدان بودند و بواسطه صفای دل و روح بزرگ سیدی وابسته به خاندان آل محمد ، که با مهارت و ذوق هنری ایشان در فرش آمیخته گشته بود ، توانسته بودند جایگاه ویژه ای در دلها باز بکنند و اعتماد عموم مردم فرش دوست و خبره را در این راستا کسب کنند .

در طی زندگی پر برکتشان ، فرزند ایشان ، بنام سید احسان حسینیان ، ادامه دهنده راه پدر گشتند و با هوش و فراست ذاتی خود ، تمام فنون این رشته زیبا و ایرانی را با چاشنی عشق به ولایت به مولا علی ، آموخت و عاشقانه وارد جرگه تجارت فرش شد و توانست او هم همچون پدر ، بواسطه صداقت و صفای باطن ، به دلها راه پیدا بکند .
و چنین بود که این خوشنامی، قدمت یک قرن مهارت و شناخت و توسعه فرش ایرانی را رقم زد .

بازگشت به فروشگاه
در این وبسایت از کوکی ها جهت حفظ اطلاعات شما استفاده میشود تا در بازدید بعدی از فروشگاه احتیاجی به ورود مجدد اطلاعات را نداشته باشید.