بایگانی برچسب: فرش دستباف نقش گلستان

نقش گلستان در فرش دستباف

نقش گلستان در فرش دستباف ایران

نقش گلستان در فرش دستباف یکی از نقشه ها در فرش دستباف ایران ، نقش گلستان میباشد که باغی را تصویر می کند که اساساً با نقشه فردوس ها مطابقت می کند . قدیم ترین توصیف از چنین نقشه ای در تاریخ های اسلامی آمده و توصیف فرشی است که برای کاخ تیسفون بافته شده […]