در حال نمایش یک نتیجه

نوعی فرش است که از نظر ابعاد بین قالیچه و شش متری میباشد.

در این وبسایت از کوکی ها جهت حفظ اطلاعات شما استفاده میشود تا در بازدید بعدی از فروشگاه احتیاجی به ورود مجدد اطلاعات را نداشته باشید.